top of page

Wetenschappelijke Projecten

Het Steunfonds reikt beurzen uit voor onderzoeksprojecten op het domein van handicappreventie. Het Steunfonds onderneemt en ondersteunt wetenschappelijke projecten op lange termijn, waarbij de nadruk gelegd wordt op de preventie van handicap en de complicaties ervan, voornamelijk van:

 

                         Intellectuele handicap

                         Neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen

                         Autismespectrumstoornis

 

en dus op het zoeken naar nieuwe strategieën op het gebied van etiologie, diagnose en therapeutische aanpak.

bottom of page