© 2023 by TOKYO DESIGN. No Animals were harmed in the making. Click me to edit me.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • RSS Social Icon

 De Raad van Bestuur van het Steunfonds is als volgt samengesteld:

Mevrouw Brigitte Delacroix- Steisel - Erevoorzitster

De Heer Roland Steisel- Voorzitter

De Heer Géry Delacroix- Afgevaardigd Bestuurder

Mevrouw Barbara Delacroix – Goethals- Bestuurder

Mevrouw Bénédicte  Delacroix  – Veldekens- Bestuurder

De Heer Bruno Delacroix- Bestuurder

Mevrouw Régine  Delacroix – Deliens- Bestuurder

De Heer Reynald Jacobs- Bestuurder

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan in zijn taak door een wetenschappelijk raadgever, Professor Gaston Verellen, Professor Emeritus, UCL, Université Catholique de Louvain. (gaston.verellen@uclouvain.be)

De Wetenschappelijke Raad van het Steunfonds is samengesteld uit negen universiteitsprofessoren van verschillende disciplines, afkomstig uit alle universiteiten van het land. De Raad wordt voorgezeten door professor Gaston Verellen, Professor Emeritus, UCL, Université Catholique de Louvain , Pediatrie-Neonatologie.

De Wetenschappelijke Raad komt twee keer per jaar samen om de beursaanvragen die aan het Steunfonds gericht worden te onderzoeken en hieromtrent aanbevelingen te geven aan de Raad van Bestuur.  

De Raad is als volgt samengesteld:

Professeur Gaston Verellen, (émérite), pédiatrie-néonatologie, Université Catholique de Louvain

Professeur Dominique Charlier, psychiatrie infanto-juvénile, Université Catholique de Louvain

Professor Walter Foulon, obstétric, Vrije Universiteit Brussel.

Professor Bea Maes, orthopedagogie, Katholieke Universiteit Leuven.

Professeur Véronique Masson, obstétrique, Université de Liège.

Professeur Isabelle Maystadt, génétique humaine, IPG de Charleroi.

Professor Evert Thiery, neuropsychologie, Universiteit Gent.

Professor Rudy Van Coster, kinderneurologie, Universiteit Gent.

Onze Team